Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de verzorging van onze website kan deze site mogelijk
onjuiste informatie bevatten. Q-Petfood B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige
schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze website en de informatie
hierop aangeboden.

Q-Petfood B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik
of onvolledigheid van (informatie aangeboden op) deze website op welke manier dan ook.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan (inclusief,
maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berust bij Q-Petfood B.V. Alle rechten
die niet expliciet zijn opgenomen in deze tekst worden hiermee voorbehouden.